Rakstu arhīvs sekojošai kategorijai ‘CSS3

#255 HTML5, CSS3, and DOM Performance by Paul Irish

Paul Irish video lekcija par HTML5, CSS3 un DOM darbības ātrumu. Noderīgi web izstrādātājiem.

Paul Irish, from the Chrome Developer Relations team, walks through smart techniques to improve the performance of your app. He describes CSS reflows and how to avoid them, hardware accelerated CSS, animation optimization, web workers, benchmarking and build scripts.

#239 Nedaudz lasāmvielas saistībā ar HTML5, CSS3 un citām lietām

HTML5 Logo
Are Current Web Design Trends Pushing Us Back to 1999?
/ http://sixrevisions.com/web_design/are-current-web-design-trends-pushing-us-back-to-1999/ /

Old Trends, New Face? Patterns of Behaviour in Web Design.
/ http://blog.echoenduring.com/2011/01/22/old-trends-new-face-patterns-of-behaviour-in-web-design/ /

Are We Taking CSS Too Far?
/ http://blog.echoenduring.com/2010/08/14/are-we-taking-css-too-far/ /

HTML5 is Dead. Long Live HTML.
/ http://blogs.sitepoint.com/2011/01/25/html5-is-dead-long-live-html/ /

HTML5 and the New W3C-Endorsed Logo
/ http://blogs.sitepoint.com/2011/01/20/w3c-html5-logo/ /

Var nedaudz palasīt un aizdomāties. Tagad gan atpakaļ pie kodēšanas, cigaretēm un kōlas dzeršanas.

Upd.:
Stack Overflow populārāko jautājumu apkopojums e-grāmatās (*.mobi formātā, priekš Kindle kā reiz).
/ http://hewgill.com/~greg/stackoverflow/ebooks/ /

Vairums noderīgu resursu par HTML5 un CSS3
/ http://www.splashnology.com/blog/html5/968.html /