#171 Iz vēstures…

Par to atbrīvošanu un vēl šadām tādām lietām vienmēr var pastrīdēties
Neliels propagandas materiāls no vāciešu puses.

P.S. The Soviet Story