#133 Zvēri

Hamlets un Hēra.

Hamlets un Hēra

Hamlets un Agrītis cīnās par vakariņu atliekām.

Hamlets un Agrītis